Mijn favorieten

Verkopend makelaar aansprakelijk wegens niet naleven meetinstructie

Verkopend makelaar aansprakelijk wegens niet naleven meetinstructie

De Hoge Raad heeft op 13 juli jl. bevestigd dat de makelaar aansprakelijk is jegens koper voor vermelding van een woonoppervlakte die niet gemeten is volgens de Meetinstructie. 

De feiten waren als volgt:

De woning wordt door het makelaarskantoor opgemeten en kwam daarbij uit op een bruto vloeroppervlak van 77m2. In de verkoopbrochure wordt 80m2 opgenomen en de tekst: “Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend”.

Als de koper de woning enkele jaren later zelf wil verkopen blijkt de gebruiksoppervlakte woonruimte slechts 71m2 te zijn.

Rechtbank: vordering van koper wordt afgewezen.

Hof: de makelaar wordt veroordeeld tot betaling van € 10.000,-- schadevergoeding aan koper.

  • De meetinstructie is verplicht voor NVM-makelaars omdat derden erop moeten kunnen vertrouwen dat het woonoppervlak is gemeten volgens de meetinstructie.
  • De vermelding van een aanmerkelijk hoger woonoppervlakte is onrechtmatig.
  • De makelaar kan zich niet beroepen op de in de brochure opgenomen exoneratieclausule.
  • De schade wordt geschat op € 10.000,-. De schade kan niet eenvoudigweg worden gesteld op een evenredig deel van de koopsom.

Voor het volledige arrest klikt u hier.