Mijn favorieten

Discriminerende makelaars

Maatregelen tegen discriminerende makelaars

Uit recent onderzoek van De Groene Amsterdammer kwam naar voren dat makelaars zich op grote schaal schuldig maken aan discriminatie bij het verhuren van woningen. Heeft u suggesties voor maatregelen om dit te voorkomen? 

Journalisten van De Groene Amsterdammer reageerden onder verschillende namen, Rachid en Jaap, op 250 aangeboden huurwoningen. Daarbij stelden zij de vraag of de woning nog beschikbaar is en de woning bezichtigd mocht worden. Rachid kreeg 116 keer een uitnodiging, Jaap 162 keer. Hoewel directe verhuurders zich nog vaker schuldig maken aan discriminatie dan makelaars, zijn de uitslagen van dit onderzoek ronduit schokkend.
 
Er werden vijftig makelaarskantoren in heel Nederland gebeld. De journalisten vertelden dat ze naar het buitenland verhuisden en daarom een huurder zochten voor hun huis. Zij vroegen of de makelaar bereid was om niet te verhuren aan mensen met een migratieachtergrond. Van de 50 makelaars hadden er maar liefst 46 geen enkel probleem met het verzoek. Van de discriminerende makelaars discrimineerden er 31 zonder blikken of blozen, en 15 lieten wel weten dat het niet toegestaan was, maar deden het toch. Slechts vier gaven direct aan niet mee te werken aan het discriminerende verzoek.
 


Goed verhuurderschap

Minister Ollongren plaatst discriminatie door verhuurders en hun makelaars in het kader van diverse andere ongewenste gedragingen in de huursector. Zij noemt onder andere intimidatie door huisjesmelkers,  het onrechtmatig rekenen van dubbele bemiddelingskosten, het misbruik maken van tijdelijke contractvormen en langdurige uitsluiting door gebruik van zwarte lijsten. De minister wil voorkomen dat dergelijk gedrag een optelsom wordt die het vertrouwen in de huursector als geheel afbreekt. Zij wil dat er een einde komt aan deze gedragingen en doet een beroep op alle partijen die hieraan kunnen bijdragen.
 
De minister wil afspraken maken over goed verhuurderschap, niet alleen met (verenigingen van) verhuurders maar ook met brancheorganisaties van verhuurbemiddelaars waaronder de NVM. Zij heeft aangegeven daarbij onder andere aan voorlichting te denken. De NVM juicht die denkrichting van harte toe. Op die manier worden alle makelaars en verhuurbemiddelaars die de wet overtreden aangepakt en niet alleen degene die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie.

De afgelopen jaren zijn mede als gevolg van voorlichting door de NVM (tot concept-dagvaardingen aan toe) grote stappen gemaakt in de strijd tegen tweezijdige bemiddelingskosten. De NVM is zeker bereid om waar mogelijk ook bij andere misstanden haar verantwoordelijkheid te (blijven) nemen. In het kader van zelf-regulering door de sector denkt de minister aan het maken van afspraken over de inzet van mystery guests – zoals de Groene Amsterdammer heeft gebruikt in haar onderzoek. Zij ziet hier niet alleen een rol voor de Woonbond, de LSVb en andere huurdersvertegenwoordigers maar ook voor brancheorganisaties.

Suggesties
Tegen de achtergrond van een relatief lage organisatiegraad op het gebied van verhuur en verhuurbemiddeling, is het vertrouwen van de Minister in het zelfregulerend vermogen van de sector op dit punt tamelijk opmerkelijk. Enige weken geleden werd vanuit de Kamer aangedrongen op controleren op en sanctioneren van discriminatie door verhuurders en hun makelaars. De minister ontraadde dit vanwege de handhavingskosten en verwachte uitvoeringsproblemen….